G-MC-MMDFSC

1.25Gbps Multi Mode Dual Fiber SC 850nm  500m

G-MC-SMDFSC

1.25Gbps Single Mode Dual Fiber SC 1310nm  20Km

G-MC-SMSFSC

1.25Gbps Single Mode Single Fiber  SC 1310/1550nm  20Km

G-MC-MMDFLC500

1.25Gbps Multi Mode Dual Fiber LC 850nm  500m

G-MC-SMDFLC

1.25Gbps Single Mode Dual Fiber LC 850nm 500m

G-MC-MMDFLC20K

1.25Gbps Multi Mode Dual Fiber LC 1310nm  20Km

G-MC-2MMDFSC

2x1GbpsEth + 1.25Gbps Multi Mode Dual Fiber SC 850nm  500m

G-MC-2SMDFSC

2x1GbpsEth + 1.25Gbps Single Mode Dual Fiber SC 1310nm  20Km

G-MC-2SMSFSC

2x1GbpsEth + 1.25Gbps Single Mode Single Fiber SC 1310/1550nm  20Km

G-MC-4MMDFLC

4x1GbpsEth + 1.25Gbps Multi Mode Dual Fiber LC 850nm  500m

G-MC-4SMDFSC

4x1GbpsEth + 1.25Gbps Single Mode Dual Fiber SC 1310nm  20Km

G-MC-4SMSFSC

4x1GbpsEth + 1.25Gbps Single Mode Single Fiber SC 1310/1550nm  20Km